Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kentsel Tarım Uygulamaları ile Sebze Yetiştiriciliğinde, Toprak Tiplerinin Tarımsal Verimliliği Nasıl Etkilediğini Belirlemek İçin Araştırma Projesi Başlattı


Kentsel nüfusun her geçen gün artması, tarım arazilerinin azalması ve tarımsal verimin düşmesi sağlıklı gıdaya erişimi gittikçe zorlaştrıyor. Mutfak bahçeciliği, teras bahçeciliği ve çatı bahçeciliğini içeren kentsel tarımsal uygulamaları ise bu soruna çözüm üretmek için en önemli alternatifler olarak öne çıkıyor.

Bir yıl önce kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri ile çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde kentsel tarımda verimliliği ve ürün kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik veriyor. Kırsal tarım, yerel tarım, yerel tohumların değerlendirilmesi, gıda sağlığı, permakültür ve iyi tarım uygulamalarını öncelikli çalışma alanları olarak belirleyen Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, farklı toprak tiplerinin sebze yetiştiriciliğine etkileri üzerine yeni bir araştırma projesine başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı öğrencisi Muhammed Adeel’in yürüttüğü proje, ada sakinlerinin, kentsel tarım uygulamaları ile küçük alanlarda kaliteli tarımsal ürünler yetiştirilmesine öncülük etmeyi ve tarımsal ürünlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında, farklı toprak türleri ile uygulanan yetiştirme ortamının besin zenginliğini kontrol etmek için düzenli toprak analizleri yapılıyor. Toprak analizleri ise Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Toprak Laboratuvarı ile ortak yürütülüyor.

Kentsel tarım uygulamalarında, farklı toprak türlerinin farklı sebzelerin üretiminde verimliliği nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlayan proje üç aşamadan oluşuyor. “Basit toprak”, “toprak ve çiftlik gübresi karışımı” ve “toprak karışımı, çiftlik gübresi karışımı, turba ve perlit” kullanılarak oluşturulan tarhlarda tarımsal verimliliğin nasıl değiştiği izleniyor. Proje kapsamında ana ürün olarak soğan, marul ve biber kullanılırken, denenecek uygulamalar iki tekrarlı olacak. Her uygulama için yaprak sayısı, bitki uzunluğu, boyu, gövde çapı ve meyve ağırlığı gibi bir dizi parametre kaydedilecek. Veriler bu özelliklere göre incelenecek ve verilen koşullar altında hangi yöntemin en iyi sonucu verdiği belirlenecek.