Akademik

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2021 yılında kurulmuştır. Bünyesinde üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Mühendisliği ve Zootekni bölümleridir. Tüm bölümlerde öğretim süresi dört yıldır.

Misyon: Üniversitemizin, ada genelinde üstlendiği ve yürüttüğü tüm işlerde olduğu gibi, Ziraat Fakültemiz de özellikle tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde, yeni bilgi, teknoloji ve ürün geliştirilmesine katkıda bulunarak, çağdaş öğrenme ve ilerleme ortamı oluşturup, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek istemektedir. Bu çerçevede fakültemiz yenilikçi, farkındalığı yüksek ve disiplinler arası çalışabilecek kalitede peyzaj mimarları, gıda mühendisleri ve zootekni uzmanları yetiştirmeyi kendisine amaç edinerek kurulmuştur.

Vizyon: Oldukça çeşitli kaynaklar barındıran; tarım ve hayvancılık alanında çok sayıda ve dünya literatürünce kabul görmüş endemik türlere ev sahipliği yapan, 4 tarafı sularla çevrili cennet adamızın en iyi üniversitelerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir birimi olarak vizyonumuz; ekonomik, sosyal, toplumsal ve kültürel yaşama hem ulusal hem uluslarası düzeyde katkıda bulunan, teknolojiyi etkin kullanan, sürdürülebilirliği merkezinde tutan, bilimsellikte kaliteli ve öncü, öğrenci odaklı bir fakülte olmaktır.