Dekan Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne hoşgeldiniz.

Fakültemizin uzun vadeli hedefleri arasında, üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe götürecek uluslararası ve disiplinler arası araştırma işbirliklerini artırmak bulunuyor. Uluslararası projeler ve işbirlikleri ile ülkemizde ve dünyada bilimsel ilerlemeye ve innovasyona katkı sağlamak yine önemli hedeflerimiz arasındadır. Tüm bunlar hedeflenirken asıl isteğimiz “Kıbrıs’ın ekolojik değerlerinin korunarak, sürdürülebilir tarıma öncülük etmek”tir. Aynı zamanda tarımsal alanda güncel bilgilerin, yerel ve uluslararası toplulukların işbirliğinde, tarım ve hayvan refahına çözüm yöntemleri bulmaktır. Bu amaçla yakın gelecekte kaynak israfını en aza indirirken, doğal kaynaklarımızı bilinçli olarak koruyup, bilimsel çalışmaların bir yeniliğe dönüştürülmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu bağlamda bölgemizde ortaya çıkan yerel ve küresel sorunlara yanıt verebilecek şekilde araştırma gücümüzün önceliklendirilmesini sağlamak için de bilinçli bir çaba göstereceğiz.

Sizleri sürdürülebillir tarım, doğal kaynakların korunması, doğal biyolojik döngüler, organik tarım ve ekosistem hizmetleri gibi konularda donanımlı yetiştirmek ve dünyada tarımla ilgili önde gelen kuruluşlara katkı sağyalayabilecek üstün eğitim seviyesine ulaştırmak, fakültemizin yegane hedefidir. Bu yolda beraber yürümekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Özge ÖZDEN
Dekan